חברת קרדן נדל"ן (להלן: "החברה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט אותו היא מפעילה ומתחזקת – http://www.kardan-nadlan.co.il (להלן: "האתר"). בתיאור להלן תפורט מדיוניות הפרטיות הנוהגת באתר, לרבות האופן בו משתמשת החברה במידע הנמסר לה או נאסף על ידה בעת שימוש הגולשים באתר. הגישה אל האתר והשימוש בו הינם בכפוף למדיניות הפרטיות המפורטת מטה (להלן: "מדיניות הפרטיות").
 1. מסירת פרטים אישיים
  • באתר האינטרנט ניתן למלא פרטים וקיימים/ יהיו קיימים מפעם לפעם טפסי הרשמה. במסגרת ההרשמה ומסירת הפרטים כאמור הנך נדרש למסור מידע אישי, לרבות שמך המלא, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים הנוכחיים באתר או לשירותים עתידיים באתר, יישמרו במאגר המידע של החברה וכן במאגר המידע של ספקי החברה הרלוונטיים. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הנ"ל.
  • חיבור לאתר החברה באמצעות חשבון הפייסבוק של הלקוח (USER / משתמש הקצה), עשוי להעביר אל מאגר המידע מידע, כפי שהנהלת פייסבוק תאשר ובכפוף להליך אישור שלך במסגרת פלטפורמה זו (פייסבוק), לרבות הפרטים שמילאת שם, כדוגמת שמך המלא, תמונת פרופיל, טווח גילאי, מין, ומידע פומבי נוסף כדוגמת כתובת דואר אלקטרוני ומספר מזהה (שניתן לכל משתמש בפייסבוק).
  • מסירת פרטים על ידך אגב שימוש באתר החברה, ישמשו כאישור מטעמך להיכלל ברשימת מקבלי דבר פרסומת מטעם גופים מסחריים שונים לרבות אתר החברה וזאת באמצעות אי-מייל, הודעות טקסט לטלפון הנייד וכיוצ"ב. על אף האמור, תוכל להודיע, בהמשך לכל דבר פרסומת שיועבר אלייך, על סירובך להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל דברי פרסומת כאמור.
 2. השימוש במידע
  בעת השימוש על ידך באתר החברה מצטבר מידע על אופן התנהגותך, ההצעות או השירותים שהתעניינת לגביהם, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים בהם צפית, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר וכיוצ"ב. החברה שומרת את המידע הנ"ל במאגר המידע שלה, והשימוש בנתונים הנ"ל, כמו גם בפרטים האישים שנמסרים על ידך ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות הדין.

  השימוש במידע כאמור יתבצע לצורך המטרות המפורטות להלן:
  1.  כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר, לרבות השתתפות במבצעים.
  2.  החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיוצ"ב מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.
  3.  ליצירת הקשר אתך.
  4.  שליחת דברי פרסומת, עדכונים ומסרים שיווקיים שונים מטעם החברה או מי מטעמה, לרבות הודעות חוב, בכל אמצעי ההתקשרות, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר לטלפון הנייד. הגולש יהיה רשאי להורות על ביטול ההרשאה לקבלת דברי פרסומת ומסרים שיווקיים, בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירתו.
  5.  לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון האתר.
  6.  לשם התפעול התקין ופיתוח האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם.
  7.  החברה תהיה רשאית להעביר מידע לצדדים שלישיים לצורך הצעת הטבות שונות.
 3. מסירת מידע לצד שלישי
  החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן ובכפוף לאמור בסעיף 4 להלן:
  1.  במקרה שתפר את תקנון האתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה החברה רשאית למסור את המידע לפי הנדרש.
  2.  אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
  3.  כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה.
  4.  בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
  5.  אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 4. Cookies
  באתר נעשה שימוש ב- 'עוגיות' (Cookies) לצורך התפעול השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות הפרטים, הגשת פרסומות מותאמות להעדפותיך, התאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies)  הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב-c:windows.Temporary Internet Files..

  ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר.

  אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies  במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך.
 5. שירותים של צדדים שלישיים – מדיניות שיווק מחדש, קהלים דומים, מעקב המרות וקהלים מותאמים
  החברה עובדת עם מספר חברות לעניין הצעות שיווקיות למשתמשי האתר ופרסום מידע למבקרי האתר וכן משתמשת במערכות מטעם אותן חברות. הפרסום כאמור מתבצע באמצעות הצבת Cookies  במחשבך, אשר תפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין). המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך, וכן לעשות שימוש במידע זה על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים.

  ספקי שרות (צד ג') שונים, לרבות Google ו- Facebook, מציגים את מודעות החברה באתרי אינטרנט שונים ברשת.

  ספקי שרות (צד ג') שונים, לרבות Google ו- Facebook, עושים שימוש בקבצי Cookies כאמור על מנת להציג למשתמשי האתר מודעות ופרסומות על בסיס ביקורי העבר שלך באתר החברה, לרבות שימוש במידע הנ"ל לצורך פרסום באמצעות הפלטפורמות של שיווק מחדש וקהלים דומים.

  הנך רשאי לבטל את הסכמתך לשימוש של Google בקבצי Cookies על ידי ביקור בהגדרות המודעות של Google (https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated) וכן על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך (אם אינך יודע כיצד עושים זאת בדוק את העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש).

  הנך רשאי לבטל את הסכמתך לשימוש של Facebook בקבצי Cookies כאמור. לצורך כך, אנא בקר בקישור הבא- http://www.aboutads.info/choices/

  השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies  נעשה בכפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של האתר. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום באתר תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן. ניתן להגיע למדיניות הפרטיות של Google בקישור זה – https://www.google.com/intl/iw/policies/privacy/ ולמדיניות הפרטיות של פייסבוק בקישור הבא – https://www.facebook.com/about/privacy.
 6. אבטחת מידע
  החברה עושה שימוש באתר החברה במערכות ובנהלים לצורך אבטחת מידע, אשר מצמצמים את הסיכונים לחדירה למחשבי החברה. יחד עם זאת, אין החברה מתחייבת באופן מוחלט כי המידע הנאסף על ידה או נמסר על ידי משתמשי האתר, בין אם מצוי ומנוהל במאגרי המידע של החברה ובין אם מצוי ונאגר בשרתים של ספקים המספקים לחברה שירותי איחסון, יהיה מוגן באופן מוחלט מפני שימוש של גורמים שאינם מורשים לגשת למידע זה.
 7. זכות לעיין במידע
  על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שקיבל הרשאה בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פניה כאמור יש להפנות אל קרדן נדל"ן בכתובת דוא"ל info@kardan-nadlan.co.il או באמצעות דואר רגיל לכתובת החברה – דרך מנחם בגין 154, תל אביב 6492107.בנוסף, אם המידע שבמאגר אתר החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר של החברה, אזי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 הינך רשאי לדרוש בכתב באמצעות פנייה לכתובת הנ"ל שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. במקרה כאמור, המידע עליך יימחק מהמאגר המשמש לפניות אישיות כאמור.
 8. שינויים במדיניות הפרטיות
  החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. ככל שיחולו שינויים מהותיים לעניין אופן השימוש במידע שנאסף או נמסר על ידי משתמשי האתר תפורסם על כך הודעה באתר החברה.