בנין סוג נכס חדרים טיפוס איכלוס תוכנית דירה
מגרש 802 דירה 3 A 05-2020
מגרש 802 דירה 4 B 05-2020
מגרש 802 דירה 4 E 05-2020
מגרש 802 מיני פנטהאוז 4 J 05-2020
מגרש 802 מיני פנטהאוז 4 L 05-2020
מגרש 802 דירה 5 C 06-2020
מגרש 802 דירה 5 D 05-2020
מגרש 802 דירה 5 DM 05-2020
מגרש 802 דירה 5 F 05-2020
מגרש 802 דירה 5 G 05-2020
מגרש 802 מיני פנטהאוז 5 I 05-2020
מגרש 802 מיני פנטהאוז 5 K 05-2020