הנהלת החברה
20 11

הנהלת החברה

michael

מיכאל (מיקי) זיסמן

מנכ״ל

אל"מ במיל’
B.sc בהנדסת חשמל
מוסמך במנהל עסקים M.B.A

moti

מוטי כרמי
סמנכ"ל הנדסה
B.sc בהנדסה אזרחית
מוסמך במנהל
עסקים M.B.A

7

איילת נעים לבנון
סמנכ"ל כספים
רו"ח,
מוסמך במנהל
עסקים M.B.A

dani

דני מור
סמנכ"ל פיתוח עסקי
כלכלן, שמאי מקרקעין
מוסמך במנהל
עסקים M.B.A

avraham

אברהם שמש
סמנכ״ל שיווק
שמאי מקרקעין
מוסמך במנהל
עסקים M.B.A

 
roi

רועי כנפי
מנהל כספים
רו"ח,
מוסמך במנהל עסקים M.B.A