הנהלת החברה
20 12

הנהלת החברה

michael

מיכאל (מיקי) זיסמן

מנכ״ל

אל"מ במיל’
B.sc בהנדסת חשמל
מוסמך במנהל עסקים M.B.A

 
moti s

מוטי כרמי
סמנכ"ל הנדסה
B.sc בהנדסה אזרחית
מוסמך במנהל
עסקים M.B.A

AYELET s

איילת נעים לבנון
סמנכ"ל כספים
רו"ח,
מוסמך במנהל
עסקים M.B.A

ohad lev s

אוהד לב
מנהל פיתוח עסקי ארה״ב
רו"ח, עו״ד

 
avraham

אברהם שמש
סמנכ״ל שיווק
שמאי מקרקעין
מוסמך במנהל
עסקים M.B.A

dani s

דני מור
סמנכ"ל פיתוח עסקי
כלכלן, שמאי מקרקעין
מוסמך במנהל
עסקים M.B.A

naama s

נעמה ארליך
סמנכ״ל יועצת משפטית
עו״ד