הנהלת החברה
20 11

הנהלת החברה

michael

מיכאל (מיקי) זיסמן

מנכ״ל

אל"מ במיל’
B.sc בהנדסת חשמל
מוסמך במנהל עסקים M.B.A

 
moti s

מוטי כרמי
סמנכ"ל הנדסה
B.sc בהנדסה אזרחית
מוסמך במנהל
עסקים M.B.A

AYELET s

איילת נעים לבנון
סמנכ"ל כספים
רו"ח,
מוסמך במנהל
עסקים M.B.A

ohad lev s

אוהד לב
מנהל פיתוח עסקי ארה״ב
רו"ח, עו״ד

 
avraham

אברהם שמש
סמנכ״ל שיווק
שמאי מקרקעין
מוסמך במנהל
עסקים M.B.A

dani

דני מור
סמנכ"ל פיתוח עסקי
כלכלן, שמאי מקרקעין
מוסמך במנהל
עסקים M.B.A

naama s

נעמה ארליך
סמנכ״ל יועצת משפטית
עו״ד