איתנות פיננסית
20 11

איתנות פיננסית

קרדן נדל״ן הוקמה ב 1988 והינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב החל משנת 2010.

החברה דורגה ע״י D&B בשנת 2015 בעשיריה הראשונה בסקטור חברות הנדל״ן למגורים ברשימת החברות בעלות איתנות ויציבות פיננסית.

קישור לאתר D&B 

יציבותה וחוסנה הפיננסי של החברה הנשענות על תזרים מזומנים יציב ושוטף מקנות לחברה גמישות ואורך נשימה לפתח את עסקיה בתקופה זו.

 

להלן מספר נתונים כספיים ויחסים פיננסיים עיקריים ליום: 30/09/2017
סך נכסים: 892 מיליוני ש"ח
הון עצמי: 459 מיליוני ש"ח
הון עצמי לסך מאזן סולו: 56% 

במהלך שנת 2014 פרעה החברה סדרת אג"ח בהיקף של 95 מיליוני שקלים והנפיקה סדרת אג"ח חדשה בהיקף של 125 מיליון ₪

לצורך הרחבת פעילותה בארץ ובחו"ל.

עיקרי פעילות החברה במהלך השנים 2015-2017 :

מגורים בישראל:

 

רכישת קרקעות למגורים לבניה רוויה:

 • נופי תכלת קרדן בנהריה, שני מגרשים הכוללים 112 יח"ד, רמ״י. בתהליך לקבלת הקלת שבס להיקף כולל של 145 יח"ד.
 • ONE מגדלי קרדן במוצקין, שני מגרשים הכוללים סה"כ 168 יח"ד, רמ"י .
 • כרמל מול ים, STYLE&LIFE, קרדן שותפה עם חב' "אגדים" בפרויקט "כרמל מול ים", לבניית 82 יח"ד, רמ"י, בשכונת "גלי כרמל", בטירת הכרמל.
 • כרמל מול ים ,BLUE &GREEN, קרדן שותפה עם חב' "אגדים", במגרש נוסף בבעלות פרטית להקמת 72 יח"ד בשכונת "גלי כרמל", בטירת הכרמל.
 • קרדן בנווה גנים, מגרש הכולל 138 יח"ד, קרקע בבעלות פרטית בקרית מוצקין.

 

התחדשות עירונית:

 • חתמה על 7 חוזים לפיתוח ובניית מתחמי פינוי בינוי חלקן במסגרת תמ"א 38/2 להקמת 450 יח"ד ברמת גן.

 

נכסים מניבים בישראל

 • קרדן נדל"ן וחברת הביטוח "מגדל", שותפות בחלקים שווים במגדל המשרדים "מגדל קרדן", ת"א.
 • השלימה רכישת מלוא הבעלות (מ-67% ל-100%) בחב' אל הר הנדסה בע"מ, אל הר הנדסה הנה מחברות הביצוע המובילות בענף הנדל"ן.

 

 מגורים בארה״ב:

 • 2015 רכשה כ-240 יח"ד במקבץ דיור באוקלוהומה שבארה"ב.
 • 2016 התקשרה בהסכם עם שותף להקמת פרויקט הכולל 32 יחידות דיור בברוקלין, ניו-יורק.
 • 2017 התקשרה בהסכם עם שותף להקמת פרויקט הכולל 93 יחידות דיור במישיגן.

 

החברה ממשיכה בתהליכי איתור קרקעות באזורי הביקוש ובביצוע עסקאות רכישה לפיתוח והגדלת פעילות החברה בארץ ובחו״ל