בלוג
21 14

בלוג

01.08.2016

בדירוג גלובס ומדל"ן נבחנו 900 חברות פעילות בתחום ההתחדשות העירונית,
קרדן נדל"ן שנטלה חלק בכנס ההתחדשות העירונית כנמנית על החברות המובילות, זכתה לאות הוקרה על פועלה בתחום